Wczoraj (12.09.2023) bydgoscy policjanci prowadzili działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego " w ramach działań wojewódzkich. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

W trosce o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów bydgoscy policjanci prowadzili wczoraj (12.09.2023) działania pod nazwą. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” w ramach działań wojewódzkich. Akcja ta jest organizowana w celu poprawy bezpieczeństwa niezmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego. W ramach działań policjanci zwracali uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych i rowerzystów, ale też na zachowanie samych pieszych.

Podczas działań bydgoscy policjanci ujawnili 87 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami wobec pieszych, a także 17 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami w stosunku do rowerzystów.

Do najczęściej występujących wykroczeń należą:

  • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku lecz zatrzymał się  w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym,
  • nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych,
  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub w innych okolicznościach,
  • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi,
  • nieprawidłowe parkowanie, które utrudnia pieszym korzystanie z chodników,
  • nieprawidłowe przejeżdżanie przejazdów dla rowerów.

Kolejny raz apelujemy do wszystkich użytkowników dróg o przestrzeganie przepisów oraz zachowanie ostrożności i rozwagi podczas poruszania się po drodze.