Rozpoczynamy zapisy na „Bydgoskie półkolonie 2023”. Zapisy prowadzone będą tylko elektroniczne - rozpoczną się w poniedziałek 29 maja i potrwają do niedzieli 4 czerwca. Z letniego wypoczynku skorzysta ponad 3600 uczniów. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Bydgoskie półkolonie organizowane są przez Miasto po raz piąty. W półkoloniach mogą brać udział uczniowie bydgoskich szkół do 13. roku życia. Każdy uczeń może skorzystać maksymalnie z dwóch tygodniowych (pięciodniowych) turnusów. Rodzic pokrywa jedynie koszt wyżywienia oraz wyposaża dziecko w Bydgoską Kartę Miejską. Półkolonie będą realizowane w  dziewięciu turnusach, w 35 szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz. 

Uczestnicy będą objęci opieką w godzinach 7.30 - 15.30. Przewidziano blok zajęć integracyjnych na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe w salach sportowych i na boiskach, a także w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku. Dzieci będą mogły wziąć udział w warsztatach w bydgoskich instytucjach kultury, zaplanowano wycieczki, plenery plastyczne, warsztaty teatralne, taneczne i wokalne. W ramach półkolonii wyświetlane będą też filmy.

Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest posiadanie legitymacji szkolnej i Bydgoskiej Karty Miejskiej. Udział w półkoloniach jest bezpłatny, z wyjątkiem opłaty za posiłki (150 zł) – zwolnieni są z nich rodzice i opiekunowie dziecka upoważnieni do bezpłatnego korzystania z posiłków w szkole oraz uczniowie, którzy mają przyznane stypendium szkolne. 

Zapisy elektroniczne

Tegorocznym udogodnieniem dla rodziców są zapisy elektroniczne. Warunkiem zgłoszenia dziecka na półkolonie jest rejestracja elektroniczna. Dostęp do strony naborowej: https://pozaszkolne.vulcan.net.pl/bydgoszczpolkolonie. W zakładce Oferta znajduje się lista jednostek, w których będą odbywać się półkolonie, wraz z terminami. Zgłoszenia elektronicznego należy dokonać w terminie: od 29 maja 2023r. godz. 10.00 do 04 czerwca 2023 r. godz. 23.59. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc decydowała będzie kolejność zgłoszeń.

Zachęcamy już teraz do zajrzenia na stronę naborową https://pozaszkolne.vulcan.net.pl/bydgoszczpolkolonie, na której można zapoznać się z miejscami i terminami półkolonii, jak również z opisem zasad naboru.