Bydgoskie policjantki gościły w Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie podczas zorganizowanych Dni Otwartych. Była to okazja do promowania zawodu policjanta i możliwości wstąpienia w szeregi formacji.

W miniony poniedziałek i wtorek (27 i 28.03.2023) w Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie odbyły się Dni Otwarte. Choć samo przedsięwzięcie zorganizowane zostało dla kandydatów chcących kontynuować edukację w tej placówce oświatowej, to była to również okazja do spotkania się z uczniami ostatnich klas liceum, szczególnie z profilu mundurowego, którzy uczestniczyli w tym przedsięwzięciu.

Uczniowie klas o profilu mundurowym, którzy zaangażowali się w pomoc i organizację Dni Otwartych, mieli możliwość zapoznania się z zasadami rekrutacji do służby w Policji oraz przebiegiem początkowych etapów służby.

  • policjantki i uczniowie na sali gimnastycznej
  • policjantki przy stoisku promocyjnym
  • policjantki rozmawiają z uczennicami
  • policjantka rozmawia z dwiema kobietami