Rodzina jest podstawowym środowiskiem zapewniającym bezpieczeństwo emocjonalne, jest naturalnym środowiskiem wychowawczym. Rodzina daje dziecku możliwość poczucia więzi i doświadczenia, tak bardzo ważnego dla jego rozwoju. Rodzice mogą zapewnić dziecku właściwą odpowiedź na wszystkie jego potrzeby i oczekiwania, przekazanie wartości i norm. To w rodzinie dziecko ma możliwość, poprzez obserwację i uczestnictwo w życiu rodzinnym, zapoznać się z pełnionymi w niej rolami oraz wzorcami wzajemnego komunikowania się, tworzenia relacji, współpracy i tworzenia tak istotnych w dorosłym życiu więzi emocjonalnych. W sytuacji, kiedy w rodzinie pojawia się kryzys, kiedy nie jest on zażegnany w odpowiednim momencie i dziecko nie może pozostać w swoim domu, należy je umieścić w odpowiednim miejscu, najlepiej w RODZINNYCH FORMACH OPIEKI ZASTĘPCZEJ. Niezbędnym staje się więc nieustanne pozyskiwanie nowych osób, które po odpowiednim przeszkoleniu i pozytywnym przejściu przez proces kwalifikacji podjęłyby się pełnienia roli RODZICÓW ZASTĘPCZYCH.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy poszukuje KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ.
Szukamy osób, które chcą nieść pomoc dzieciom. Osób, które są gotowe poświęcić swój czas, wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności. Osób, które pragną zaangażować się w opiekę i wychowanie dzieci, które nie mogą z różnych względów przebywać w swojej rodzinie.
Szukamy kandydatów na RODZINĘ ZASTĘPCZĄ NIEZAWODOWĄ LUB RODZINĘ ZASTĘPCZĄ ZAWODOWĄ.
Szczegółowe informacje na temat pozostania RODZINĄ ZASTĘPCZĄ dostępne są pod adresem https://pcprpowiatbydgoski.bip.net.pl/ zakładka: działalność jednostki – piecza zastępcza.
Zapraszamy także na nasze profile Facebookowe: PCPR w Bydgoszczy, PCPR Dział Pieczy.
Zachęcamy do kontaktowania się z nami i zadawania pytań. Wyjaśnimy kwestie formalne, udzielimy wsparcia informacyjnego.
Zapytania prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pod numer telefonu 52 58-35-418, 52 58-35-407 w godzinach 08:00-15:00 od poniedziałku do piątku.

Zapraszamy także do spotkań osobistych w siedzibie PCPR w Bydgoszczy tj. ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz. Zachęcamy do wcześniejszego umówienia się na spotkanie.

Pełnienie funkcji RODZINY ZASTĘPCZEJ może być powierzone osobom, które:

- dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

- wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

- nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

- są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

- posiadają odpowiednią motywację i predyspozycje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;

- przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny;

- zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

- nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnych;

- w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej/zawodowej/rodzinnego domu dziecka, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów;

Kandydaci na RODZINĘ ZASTĘPCZĄ realizują szkolenie które obejmuje:​

wybrane aspekty prawne dotyczące praw dziecka,

wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej,

sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,

doskonalenie umiejętności opiekuńczych,

zasady finansowania rodzin zastępczych,


WAŻNE!

• NA KAŻDE UMIESZCZONE DZIECKO, OPIEKUNOWI ZASTĘPCZEMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE NA POKRYCIE KOSZTÓW JEGO UTRZYMANIA ORAZ INNE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE
• KAŻDA RODZINA ZASTĘPCZA MOŻE LICZYĆ NA SZEROKĄ SPECJALISTYCZNĄ POMOC Z PCPR W BYDGOSZCZY