Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Miłośników Tańca z Solca Kujawskiego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Karnawałowe party” .


Ogłoszenie o możliwości składania uwag

Uproszczona oferta wraz z korektą