Odpowiedzialność prawna nieletnich- na ten temat profilaktycy z komisariatu na Szwederowie przeprowadzili rozmowę z uczniami Szkoły Branżowej "Start" w Bydgoszczy.

Zespół Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii z Komisariatu Policji Bydgoszcz -Szwederowo przeprowadził zajęcia profilaktyczne z uczniami Szkoły Branżowej "Start" mieszczącej się przy ul. Toruńskiej 55-57 w Bydgoszczy.

Młodzieży przedstawiono najważniejsze zagadnienia Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Wyjaśniono pojęcie demoralizacji oraz omówiono najczęściej popełniane przez nastolatków czyny karalne. Zwrócono uwagę na środki wychowawcze i poprawcze, jakie wobec nieletnich przejawiających demoralizację lub popełniających czyny karalne może stosować Sąd Rodzinny.

Spotkanie z uczniami było tez okazją do poruszenia tematu szkodliwości zażywania środków odurzających.