• Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei wraz z dzielnicowymi z Komisariatu Policji w Koronowie prowadzą działania prewencyjnych mających na celu przeciwdziałanie zjawiskom kradzieży i dewastacji infrastruktury kolejowej.