• "Bezpieczna droga do szkoły" oraz "Odpowiedzialność prawna nieletnich" to tematy podjęte przez funkcjonariuszy z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Szwederowo podczas spotkań z uczniami Szkoły Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy. W zajęciach z mundurowymi wzięli udział młodsi i starsi uczniowie szkoły.