Działając na podstawie uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego nr 249/XXV/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu Zarząd Powiatu Bydgoskiego, po zaopiniowaniu przez Radę Sportu Powiatu Bydgoskiego  przyznał nagrody i wyróżnienia dla zawodników  i  trenerów, którzy w 2021 r. osiągnęli znaczące wyniki sportowe na arenach krajowych i międzynarodowych. 

Uchwała Nr 523/2022 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 września 2022 r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu