• Wczoraj (12.08.2022) profilaktycy Wydziału Prewencji z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy odwiedzili młodzież z Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy, gdzie przeprowadzili pogadankę na temat zawodu policjanta oraz zasad korzystania z numeru alarmowego 112.