Ulica Tadeusza Kościuszki zmienia oblicze. Coraz więcej kamienic cieszy oko odnowionymi elewacjami. Rusztowania stanęły przy kolejnych dwóch klasycznych budynkach z początku XX wieku.


Zaawansowane prace trwają przy budynku z nr 4. Wzniesiono go około 1907 roku na planie litery L. Liczy on 3 kondygnacje i użytkowe poddasze. Kamienica pełni funkcję mieszkalno-usługową. Charakterystycznym elementem budynku są balkony umieszczone w osi budynku nad przejazdem bramnym. Skrajne części budynku zwieńczone są szczytami. Kamienica posiada także użytkowe poddasze doświetlone dużymi lukarnami. Prawdopodobnie początkowo posiadała więcej zdobień. Remont przywróci jej estetyczny wygląd.

Prace rozpoczęły się też przy sąsiedniej klasycznej kamienicy z nr 6. Budynek z 1915 roku powstał na planie prostokąta. Skrajne części od strony ulicy  zaakcentowano niewielkimi ryzalitami. W osi budynku umieszczono również przejazd bramny. Nad otworami okiennymi znajdują się masywne naczółki. Pas nad gzymsem rozdzielającym parter i piętro zdobią płyciny, a parter proste boniowanie.

Rusztowania stanęły również po przeciwnej stronie ulicy przy budynku z nr 9. Kamienica zbudowana około 1905 roku na planie prostokąta również liczy 3 kondygnacje i nieużytkowe poddasze. Frontową część zdobią gzymsy, naczółki, obramienia okien. Charakterystycznym elementem jest przejazd bramny w południowej części budynku zaakcentowany pilastrami przypominającymi kolumny. Zachowała się w nim kuta brama.

Przed trzema laty przy tej ulicy wyremontowano ciąg kamienic znajdujących na naprzeciw biurowca dawnej „Kobry” (nr 20,22 i 24) Wcześniej wzdłuż wschodniej pierzei odnowiono budynki z numerami 10, 12,  14, 16 i 18. Powstały też plomby - budynki uzupełniające pierzejową zabudowę.

Warto wiedzieć

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Śródmieścia aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też  Społeczna Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizacji sprzyjają opracowywane przez urbanistów miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.