Rozpoczęły się przygotowania do budowy nowego wiaduktu w ciągu ul. Armii Krajowej. Obiekt nadal będzie miał 2 pasy ruchu, ale dostosujemy go również do potrzeb pieszych i rowerzystów. Wcześniej przebudowaliśmy obiekt znajdujący się po stronie wschodniej tej ważnej drogi wylotowej z miasta.


W zakres zadania wchodzą:

  • optymalizacja dokumentacji,
  • rozbiórka obiektu,
  • budowa nowego wiaduktu,
  • doprojektowanie dodatkowych elementów, takich jak drogi rowerowe.

Obecnie przygotowywane jest zaplecze budowy. Wykonawca wprowadza też korekty do projektu. Trwają poza tym uzgodnienia niezbędne do wprowadzenia nowej organizacji ruchu, która zapewni mieszkańcom dojazd do pobliskich nieruchomości i pozwoli na rozbiórkę starej konstrukcji. Wykonawca będzie prowadził prace w terminach zaakceptowanych przez zarządcę infrastruktury kolejowej. Wstępnie początek rozbiórki planowany jest na przełom sierpnia i września po zatwierdzeniu organizacji ruchu.

Podczas budowy ruch prowadzony będzie dwukierunkowo, sąsiednim przebudowanym już wiaduktem. W późniejszym etapie zamknięty zostanie też przejazd pod samym obiektem, czyli dojazd do ul. Modrzewiowej.

Wykonawcą w drodze przetargu została firma Mostostal Kielce, która – co warto dodać – niedawno wykonywała wiadukt w ciągu ulicy Wojska Polskiego. Wartość zadania to prawie 30 mln zł.

Bliźniacze wiadukty

Nowy obiekt będzie wyglądał podobnie jak sąsiedni wiadukt – pojawią się łuki nośne z rur stalowych oraz podwieszone do nich przęsło stalowe. Jeśli w trakcie prac nie wystąpi konieczność dodatkowych robót prace budowlane potrwają około roku. Zachowane zostaną dwa pasy ruchu dla samochodów, natomiast zlikwidowany zostanie nieużywany pas awaryjny, a odzyskane w ten sposób miejsce przeznaczone zostanie na drogę rowerową. Powstanie lustrzane odbicie  obiektu istniejącego po stronie wschodniej. Będą więc schody po obu stronach torów kolejowych, chodnik i droga rowerowa od strony ul. Czerkaskiej oraz pochylnia pieszo-rowerowa do Lasu Gdańskiego.

Historia obiektów

Wiadukty wraz z dwujezdniową ul. Armii Krajowej oddano do użytku w 1984 roku. Nowa trasa zdecydowanie odciążyła ulicę Gdańską. Wiadukty przerzucono nad torami dwóch linii kolejowych. Z biegiem lat obiekty były już w nie najlepszym stanie technicznym. Nie spełniały też współczesnych norm technicznych stawianym obiektom na drogach o tak dużym natężeniu ruchu. Obiekt wschodni, został przebudowany więc w latach 2019-2020. Od lutego obiektom patronuje Jan Nowak-Jeziorański.

Źródło zdjęć : ZDMIKP/ https://www.youtube.com/watch?v=fvJJUbn55QE&t=2s