W związku z prowadzonymi pracami remontowymi w Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Dobrczu od dnia 11.07.2022 r. do dnia 29.07.2022 r. ZAWIESZA SIĘ UDZIELANIE NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH OSOBIŚCIE. Nieodpłatne porady prawne udzielane będą telefonicznie, po uprzednim zarejestrowaniu się pod numerem 501 615 484 lub 52 584 12 90. 

Komunikat