Policyjni profilaktycy z komisariatu na Szwederowie sierż. Kasjan Śmigielski i Monika Gosz wzięli udział w zebraniu z rodzicami, które odbyło się w Szkole Podstawowej nr 47 przy ul. Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy. Głównym jego tematem była "Odpowiedzialność prawna nieletnich".

Prowadzący szczególną uwagę skupili na przedstawieniu przepisów Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Wjaśnili pojęcia demoralizacji oraz omówili najczęściej popełniane przez młodzież czyny karalne. Zwrócili uwagę rodziców na aktywność nastolatków w internecie, wskazując, że w tym obszarze dochodzi również do popełniania czynów karalnych. Przekazano rodzicom, w jakim zakresie Internet stanowi źródło zagrożeń dla osób niepełnoletnich.

Omówiono także kwestię używania smartfonów na terenie szkoły, nagrywania, robienia zdjęć oraz publikowania ich na portalach społecznościowych lub przesyłania poprzez komunikatory. Prowadzący poruszyli również kwestię przestrzegania przez uczniów regulaminu szkoły oraz współpracy rodziców z placówką.