• Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Fordonie i funkcjonariusze Straży Leśnej Nadleśnictwa Toruń systematycznie organizują wspólne patrole. Działania te mają między innymi zapobiec nielegalnej wycince i kradzieżom drzewa z lasu.