Uchwała 430-2022 ws ogłoszenia otwartych konkursów ofert nr 3-2022 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nr 4-2022 w zakresie turystyki