• 20 stycznia 1920 roku, po 148 latach zaboru pruskiego, Bydgoszcz stała się polskim miastem. W tym roku obchodzimy 102. rocznicę powrotu Bydgoszczy do Macierzy. W uroczystościach uczestniczyli Szefowie Policji.