Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bydgoszcz

Zasady bezpłatnych wejść na basen ferie 2022

- Bezpłatne wejścia obowiązują w dni powszednie w okresie 17-28.01.2022 r.

- Z bezpłatnych wejść na basen korzystają dzieci i młodzież szkolna Miasta i Gminy Solec Kujawski.

- Dzieci i młodzież wchodzą na basen za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej (na czas pobytu na basenie legitymacja pozostaje w kasie).

- Jednorazowe wejście na basen dla grupy 20 uczniów trwa 1 godzinę zegarową (łącznie z ubraniem się). Obowiązują czepki, klapki basenowe i typowe stroje kąpielowe.

Na terenie całego obiektu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa z wyjątkiem natrysków i niecek basenowych. Korzystający zobowiązani są do przestrzegania wytycznych związanymi z sytuacją epidemiologiczną.

- Bezpłatne wejścia na basen obowiązują w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 14.30. Wchodzimy o godzinach: 7.30,  9.00,  10.30,  12.00  i  13.30.

- Osoby, które będą przedłużały pobyt na basenie ponad ustalony czas nie będą wpuszczane bezpłatnie na basen.

- Zajęcia odbywają się pod opieką ratowników