Cztery szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski, otrzymały dofinansowanie w wysokości 16 395,00 zł na realizację wycieczek w ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Wycieczki szkolne organizowane są zgodnie z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki. Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacji młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane koszty przejazdu, bilety wstępu, usługa przewodnicka, zakwaterowanie, wyżywienie oraz ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Uczniowie z Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w Koronowie w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie podczas trzydniowej wycieczki zwiedzali Warszawę: Zamek Królewski, Muzeum Narodowe, Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach.

Na jednodniową wycieczkę do Gdańska oraz Gdyni wybrali się uczniowie Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w Karolewie w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie, którzy zwiedzili Muzeum II Wojny Światowej, Pole Bitwy na Westerplatte, ORP Dar Pomorza oraz zobaczyli XVII wieczne obwarowania w Gdańsku, a także historyczny układ urbanistyczny Gdyni.

Całkowity koszt organizacji wycieczek wynosi 20 450,00 zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie ze środków budżetu państwa.  

Program „Poznaj Polskę” realizowany jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej, Fundacją Nauk Humanistycznych oraz Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi.