Policjantów z bydgoskiego Śródmieścia można było spotkać dzisiaj na dworcu PKP czy w pociągach, a to ze względu na prowadzoną akcję „Pasażer”. Działania te mają na celu ochronę osób podróżujących pociągami przed kradzieżami, a tabor kolejowy przed niszczeniem. Ponadto policjanci kontrolują przestrzeganie przez podróżnych obostrzeń związanych z koronawirusem.

Do ustawowych zadań policji należy ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dotyczy to zarówno miejsc publicznych jak i środków transportu publicznego. Dlatego też już wielokrotnie policjanci z Bydgoszczy pełnili wspólne służby ze Strażą Ochrony Kolei czy Strażą Graniczną na terenach kolejowych, ale również w pociągach.

Nie inaczej jest dzisiaj (26.11.2021), gdy policjanci z bydgoskiego Śródmieścia realizują działania w ramach akcji „Pasażer”. Kontrolują pociągi, dworce PKP z uwagą na kradzieże kieszonkowe, niszczenie mienia, ale również przestrzeganie obostrzeń covidowych. Nawiązują kontakt z kierownikami pociągów w celu uzyskania informacji na temat aktualnej sytuacji w danym pociągu.

Ponadto dokonują sprawdzeń torów odstawczych zwracając uwagę na kradzieże i niszczenie taboru.

Tego rodzaju działania prewencyjne prowadzone niejednokrotnie wraz z „sokistami” zapobiegają wspomnianym sytuacjom, ale mają również na celu podejmowanie zdecydowanych reakcji w przypadku ujawnienia osób łamiących prawo.

  • Policjant idzie po peronie na terenie dworca. W tle jadący pociąg.
  • Policjant kontroluje przedział w pociągu.
  • Policjant stoi na zadaszonym peronie dworca. W tle stojący pociąg.