Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bydgoszcz

Policyjni profilaktycy z komisariatu na Szwederowie przeprowadził zajęcia w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Kcyńskiej 49 w Bydgoszczy.

Sierżant Kasjan Śmigielski oraz Monika Gosz, profilaktycy z Zespołu ds. Nieletnich Komisariatu Policji Bydgoszcz-Szwederowo, spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 12 w Bydgoszczy. Spotkania z młodzieżą oscylowały wokół tematu odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz cyberprzemocy. Uczniom przedstawiono najważniejsze zagadnienia Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Skupiono się na dokładnym omówieniu pojęcia demoralizacji wraz z podaniem konkretnych jej przejawów, zwłaszcza w odniesieniu do zdarzeń, z którymi spotyka się młodzież. Były to m.in. nierealizowanie obowiązku nauki, palenie papierosów oraz wiele innych. Szczególną uwagę zwrócono na zachowania osób nieletnich w sieci. Niektóre z nich noszą znamiona czynów zabronionych: groźby, znęcanie się. Natomiast wiele zachowań, często nieprzemyślanych przyczynia się do powstania negatywnych relacji rówieśniczych. Młodzież chętnie rozmawiała na ten temat z prowadzącymi. Na zakończenie przedstawiono kilka rad zapewniających odpowiednie relacje rówieśnicze, także w sieci oraz zasady bezpiecznego korzystania z internetu.