Miejskie służby dzięki nowej uchwale Rady Miasta zyskają prawo do odholowywania elektrycznych hulajnóg i urządzeń transportu osobistego. W ten sposób mieszkańcy prawidłowo parkujący samochody i inne urządzenia nie będą płacili za osoby pozostawiające pojazdy w nieprzeznaczonych do tego miejscach. Popularne „hulaszki” powinny rzadziej blokować ruch na chodnikach i ścieżkach rowerowych, na co często zwracali uwagę bydgoszczanie.


W ostatnich latach hulajnogi stały się jednym z popularnych środków transportu. W lipcu  znowelizowano ustawę „Prawo o ruchu drogowym”, która uregulowała szereg zagadnień związanych z tymi urządzeniami. Ustawodawca określił warunki, na których można korzystać z tych urządzeń i zobowiązał również gminy i powiaty do uregulowania tych kwestii w swoich uchwałach. Nowa bydgoska uchwała Rady Miasta dotyczy kwestii związanych z usuwaniem pojazdów z dróg, chodników i dróg rowerowych. Zaktualizowano też koszty usuwania i przechowywania innych źle zaparkowanych pojazdów.

Usunięcie źle zaparkowanej hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego kosztować będzie od przyszłego roku 128 zł. Tyle samo wyniosą  opłaty za usunięcie z drogi roweru lub motoroweru. Koszt usunięcia motocykla wyniesie  251 zł, a samochodu osobowego (o masie do 3,5 tony) 542 zł. Odpowiednio wyższe opłaty dotyczyć będą większych pojazdów lub przewożących materiały niebezpieczne.


Doba przechowywania pojazdów  na parkingu strzeżonym będzie kształtować się następująco:

  • Roweru, motoroweru, hulajnogi, urządzenia transportu osobistego – 24zł
  • Motocykla – 33 zł
  • Pojazdu o dopuszczalnej masie  całkowitej do 3,5 t – 46 zł
  • Ciężarówek(powyżej 3,5 tony) – od 60 do 154 zł
  • Pojazdu  przewożącego materiały niebezpieczne – 225 zł.

 
Dzięki nowej uchwale mieszkańcy prawidłowo parkujący pojazdy nie będą płacili za osoby pozostawiające pojazdy w nieprzeznaczonych do tego miejscach. Opłaty pozwolą podpisać umowę z firmą, która usunie pojazdy oraz pokryć szereg innych kosztów towarzyszących takim działaniom (m.in. ustalania i powiadamiania właścicieli pojazdów, obowiązkiem odbierania pojazdów z parkingu w związku z ich przepadkiem na rzecz powiatu w tym: koszty sądowe, zastępstw prawnych, biegłych/rzeczoznawców, przechowywania pojazdów, procedur likwidacji składników majątkowych,  postępowań administracyjnych.