Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy uczcili Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych, który w tym roku przypadł na dzień 21 listopada 2021 r.

We wtorek (23.11.2021) uczniowie bydgoskiej „samochodówki” spotkali się z policjantem Wydziału Prewencji KMP w Bydgoszczy starszym aspirantem Szymonem Porażyńskim oraz z inspektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego Piotrem Kozłowskim. Tematem przewodnim było szeroko pojęte bezpieczeństwo na drogach z perspektywy osoby kierującej pojazdem. Część z obecnych na spotkaniu osób posiada już prawo jazdy, a pozostali w najbliższym czasie będą dążyć do jego uzyskania.

Policjant podkreślił wagę odpowiedzialnych zachowań za kierownicą, a także informował o nieuchronności kar i środków karnych za brawurową jazdę, powodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, czy kierowanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Należy pamiętać, że zdarzenie drogowe, w którym ginie lub zostaje ranna osoba, to nie tylko tragedia osoby poszkodowanej, ale także sprawcy i rodzin tych osób. Jedno zdarzenie może mieć wpływ na dalsze życie wielu osób. Niejednokrotnie też zła decyzja na drodze, czy chęć popisania się przed znajomymi albo przeżycia dużych emocji związanych np. z brawurową jazdą będzie wiązać się z potężnymi zobowiązaniami finansowymi, z których sprawca nie będzie w stanie wywiązać się do końca życia.

Pracownik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przedstawił pracę operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy, którzy odbierają połączenia alarmowe. Omówił funkcjonowanie systemu w ramach nr 112 oraz podkreślił wagę właściwego informowania o zdarzeniach nagłych, w których występuje zagrożenie zdrowia lub życia. Podkreślił, że obecnie aż 70% wszystkich połączeń z numerami alarmowymi to połączenia niezasadne, żartobliwe, fałszywe lub głuche. Prawidłowe funkcjonowanie systemu i nieobciążanie operatorów zbędnymi rozmowami ma niebagatelny wpływ na szybkie reagowanie służb ratunkowych na zagrożenia, a co za tym idzie skuteczniejszą pomoc m.in. ofiarom wypadków drogowych.

Młody człowiek, który dopiero wchodzi w dorosłe życie i uzyskuje uprawnienia do kierowania, tak naprawdę dostaje do ręki narzędzie, które może mu służyć, ale też może spowodować poważne komplikacje w jego życiu. Dlatego spotkania informacyjno-profilaktyczne z przedstawicielami służb oraz instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa mają na celu podnoszenie świadomości prawnej oraz umiejętności przewidywania skutków i konsekwencji swoich działań. W tym zakresie Zespół Szkół Samochodowych od wielu lat współpracuje m.in. z bydgoską Policją.