Dziś, 18 października bydgoscy seniorzy otrzymali z rąk zastępczyni prezydenta Iwony Waszkiewicz bransoletki życia. Akcja wręczenia bransoletek odbyła się w ramach wojewódzkiego projektu partnerskiego "Kujawsko-Pomorska Teleopieka".


W ramach projektu stworzony został opiekuńczo-ratunkowy system teleopieki domowej. Beneficjenci otrzymują mobilne urządzenia monitorujące funkcje życiowe do szybkiego przywoływania pomocy tzw. „bransoletki życia”. Od początku września bieżącego roku, w ramach projektu, działa już centrum operacyjne. W telecentrum dyżurują wykwalifikowani ratownicy medyczni.

Pomocą w ramach projektu objęte zostaną osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, przede wszystkim mieszkający samotnie seniorzy. Drugą grupą  objętą wsparciem są osoby z otoczenia tych osób tj. osoby pełniące funkcje opiekuńcze, świadczące usługi pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego.

Projekt zakłada rozwój usług opiekuńczych w środowisku, w postaci pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego dla 3 000 osób, w tym 507 z Bydgoszczy, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii takich jak teleopieka.

Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, a partnerami 78 gmin lub powiatów oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio w Toruniu.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz wkładu własnego finansowego zapewnionego z budżetów partnerów, w tym także z budżetu Miasta Bydgoszczy. Realizowany będzie do 31 grudnia 2023 roku.