Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bydgoszcz
Rozstrzygnęliśmy konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego. Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego otrzymały łącznie ponad 800 tysięcy złotych wsparcia.


Konkurs dotyczył zadań na 2021 rok. Z ponad 80 ofert komisja konkursowa wybrała 32, które otrzymają dotację w wysokości od 10 do nawet 55 tysięcy złotych. Łączna kwota wsparcia to 880 tys. zł. Wśród pozytywnie rozpatrzonych wniosków znalazły się m.in. takie zadania, jak: 8. edycja Europejskiej Akademii Jazzu, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej, festiwal filmowy Przeźrocza, wystawa fotografii czy cykl interdyscyplinarnych spotkań z najlepszymi książkami dla dzieci i młodzieży. Pełna lista dofinansowanych zadań znajduje się TUTAJ.