Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bydgoszcz
W związku z powrotem obostrzeń wprowadzonych przez rząd, a także znaczną absencją pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy spowodowaną covid-19, czasowo zamykamy POM w Zielonych Arkadach. Od jutra (19 marca) do 9 kwietnia br. (do tego dnia obowiązują rządowe obostrzenia), Punkt Obsługi Mieszkańców będzie nieczynny.


Czasowe zamknięcie POM w CH Zielone Arkady spowodowane jest przywróceniem obostrzeń epidemicznych przez rząd i licznymi przypadkami zachorowań na covid-19 wśród pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy.

·         W sprawach związanych z rejestracją pojazdów mieszkańcy nadal będą obsługiwania w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych przy ul. Grudziądzkiej 9-15 oraz w filii UMB przy ul. E. Gierczak 6 (Fordon) – po wcześniejszej rejestracji telefonicznej:

1.   52 58 59 260 dot. rejestracji na ul. Grudziądzkiej 9-15
2.   52 58 59 262 dot. rejestracji w Filii UM w Fordonie przy ul. E. Gierczak 6.

Bardzo prosimy, by ze wskazanych numerów korzystały przede wszystkim osoby, które kupiły pojazdy dotychczas niezarejestrowane tj. fabrycznie nowe oraz sprowadzone z zagranicy.

Przypominamy, że w przypadku pojazdu wcześniej zarejestrowanego na terytorium RP, obowiązkiem właściciela jest zawiadomienie o nabyciu pojazdu w terminie 30 dni.

Można to zrobić na kilka sposobów:

1.      elektronicznie z podpisem kwalifikowanym
2.      poprzez platformę ePUAP (profil zaufany)
3.      wysłać pocztą tradycyjną
4.      przekazać do skrzynki podawczej przy ul. Grudziądzkiej 9-15

Szczegóły TUTAJ.

·         W sprawach dowodów osobistych i sprawach meldunkowych

Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz wydawanie dowodów osobistych odbywa się w godzinach pracy urzędu, bez uprzedniej rejestracji telefonicznej.

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy, wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego, wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności, potwierdzanie profilu zaufanego e-PUAP dokonywane są po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod wskazanymi poniżej numerami telefonów:

- Biuro Meldunkowe Nr 1 ul. Jezuicka 14A:  tel. 52 58 59 450
- Biuro Meldunkowe Nr 4 w Fordonie ul. Ppor. Emilii Gierczak 6:  tel. 52 58 59 263

Informacja dotycząca czynności meldunkowych udzielana jest pod numerem telefonu: 52 58 58 126.

Informacja dotycząca „Bydgoskiej Rodziny 3+” udzielana jest pod numerem telefonu: 52 58 58 840.