Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bydgoszcz

Bydgoscy policjanci z ogniwa wodnego włączyli się w działania Lasów Państwowych pod nazwą „Wieniec”. Mundurowi razem z funkcjonariuszami straży leśnej kontrolują lasy i okolice. Przede wszystkim skupiają się na egzekwowaniu prawa i prawidłowym zachowaniu zbieraczy zrzutów w lesie.

Przez tydzień, czyli od 24 lutego do 3 marca 2021 roku Lasy Państwowe organizują akcję pod nazwą "Wieniec" (tak nazywa się poroże jelenia). Straż Leśna wraz z bydgoską policją będzie egzekwować prawidłowe zachowania zbieraczy zrzutów w lesie. Zbieranie zrzutów zwierzyny płowej nie jest zabronione, ale należy zachować się zgodnie z przepisami. Wspólne patrole będą szczególnie zwracać uwagę na te okolice, skąd pochodzą doniesienia o nieprawidłowym zachowaniu zbieraczy poroży.

Ustawa o lasach, a dokładnie artykuł 26 określa stałe zakazy wstępu do poszczególnych obszarów leśnych. Zgodnie z tym artykułem, stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:

  • uprawy leśne do 4m wysokości;
  • powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
  • ostoje zwierząt;
  • źródliska rzek i potoków;
  • obszary zagrożone erozją.

Nadleśniczy może też wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:

  • wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
  • występuje duże zagrożenie pożarowe;
  • wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.

Natomiast artykuł 165 kodeksu wykroczeń określa niedopuszczalne zachowania w lesie wobec zwierzyny dziko żyjącej:

„Kto w lesie, w sposób złośliwy, płoszy albo ściga, chwyta, rani lub zabija dziko żyjące zwierzę, poza czynnościami związanymi z polowaniem lub ochroną lasów, jeżeli czyn z mocy innego przepisu nie jest zagrożony karą surowszą, podlega karze grzywny albo karze nagany.”