Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bydgoszcz

Mieszkańcy Bydgoszczy i powiatu już od kilku lat korzystają z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jest to narzędzie, które zachęca ludzi do reagowania, zwracania uwagi na to, co dzieje się w okolicy ich miejsca zamieszkania, czy miejsca pracy. W ubiegłym roku odnotowaliśmy ponad 4,3 tysiąca zgłoszeń.

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka i decyduje o funkcjonowaniu wszystkich społeczności. Uwzględniając właśnie oczekiwania społeczne, stworzono Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Narzędzie to zostało stworzone, dla zapewnienia mieszkańcom łatwiejszego kontaktu z Policją. Dzięki aplikacji można łatwo i co ważne anonimowo zgłaszać sprawy, które bezpośrednio wpływają na poczucie bezpieczeństwa.

Od 9 września 2016 roku KMZB zaczęła funkcjonować w Bydgoszczy. O tym, że narzędzie to jest wykorzystywane świadczyć może ilość zgłoszeń. Od momentu uruchomienia aplikacji, policjanci odnotowali w Bydgoszczy i powiecie już kilkadziesiąt tysięcy zgłoszeń za pośrednictwem KMZB. W ubiegłym roku odnotowaliśmy dokładnie 4319 zgłoszeń.

W 2020 roku najwięcej zgłoszeń w naszym regionie dotyczyło:

  • nieprawidłowego parkowania (1690 zgłoszeń);
  • przekraczania dozwolonej prędkości (1124 zgłoszeń);
  • spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (545 zgłoszeń);
  • niewłaściwej infrastruktury drogowej (190 zgłoszeń);
  • dzikich wysypisk śmieci (150 zgłoszeń);

Ponad połowa zgłoszeń - 2229 (62,8%) została potwierdzona i wyeliminowana. Natomiast 192 zgłoszenia wskazane na mapie zostało zakwalifikowanych jako żart lub pomyłka, a 105 zostało potwierdzonych i przekazanych do innych instytucji.

Obsługa mapy została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, wręcz intuicyjnie mógł z niej skorzystać każdy obywatel.

Należy pamiętać, że każde naniesione na mapę zagrożenie wywołuje odpowiednią reakcję Policji. Funkcjonariusze sprawdzają i monitorują miejsca, które zostały naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Chcesz zobaczyć jak to działa? Kliknij tutaj

WAŻNE!!!

Zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują wezwania interwencji policji wtedy, gdy jest ona niezbędna natychmiast. W takich przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.