Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bydgoszcz

Z przyjemnością informujemy, iż Powiat Bydgoski  wśród powiatów zajął V miejsce za rok 2019 w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce. Konkurencja była spora, ponieważ wzięto pod uwagę 314 powiatów!Ranking przygotowany przez ekspertów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prezentuje kondycję finansową jednostek samorządowych.-Jest to dla nas zaszczyt i duma,  że  Nasz Powiat Bydgoski znalazł się w czołówce Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce. Sukces ten to efekt ciężkiej i konsekwentnej pracy -powiedział Starosta Bydgoski Wojciech Porzych.

Zestawienie zawiera analizę finansową ponad 1500 gmin i przeszło 300 powiatów, pod kątem udziału dochodów własnych w dochodach ogółem, relacji nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem (bez poręczeń), relację zobowiązań do dochodów ogółem oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących. Zestawienie zostało opracowane w podziale na pięć kategorii: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie. Można śmiało stwierdzić, że posiadamy dobrą sytuację finansową na tle innych jednostek i postaramy się to utrzymać.