Uczniowie z Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie odwiedzili swoich sąsiadów, czyli Szkołę Podstawową w Dobrczu, w której odbyła się kolejna już Giełda Szkół.
Profesjonalne podejście organizatorów i miła atmosfera pozwoliły młodzieży zaprezentować kierunki kształcenia i porozmawiać z potencjalnymi przyszłymi uczniami. W Karolewie można się kształcić w technikum: rolniczym, architektury krajobrazu, żywienia i usług gastronomicznych, weterynarii i ekonomicznym, a także w branżowej szkole I i II stopnia - w dowolnym zawodzie.

Drzwi Otwarte Zespołu Szkół w Karolewie odbędą się 9 maja (sobota) od 9:00 do 13:00, natomiast w najbliższym czasie uczniowie szkół podstawowych będą mogli wziąć udział w VII Kabaretonie (zgłoszenia do końca lutego, finał: 25 marca) i konkursie gastronomicznym (finał: 1 kwietnia). Szkoła olimpijska z Karolewa zaprasza (14 miejsce w województwie - Perspektywy 2020)!

[Oprac. Anna Ligman]