Stary Rynek bez samochodów spodobał się mieszkańcom. Mając na uwadze opinie bydgoszczan, wiosną na zrewitalizowanych ulicach Starego Miasta chcemy ułatwić dostawy towarów i parkowanie osobom z niepełnosprawnościami.


Stary Rynek i przyległe ulice po rewitalizacji tej części miasta są dedykowane pieszym i rowerzystom. Takie rozwiązanie zyskało najwięcej pozytywnych rekomendacji w trakcie konsultacji społecznych z mieszkańcami, które odbyły się w ubiegłym roku. Obecnie przygotowywany jest projekt wprowadzający korekty, które ułatwią między innymi dostarczanie towarów. Zasadniczym celem projektowanych zmian jest:

  • wydłużenie godzin przeznaczonych dla dostawców od poniedziałku do piątku od 6.00 do 10.30 czyli o 30 min
  • zwiększenie liczby miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzenia. Tym samym wyznaczone zostaną dodatkowe miejsca dla pojazdów zaopatrzenia np. na Placu Kościeleckich, ale także specjalne miejsca dla pojazdów zaopatrzenia (w ramach istniejących miejsc) o dopuszczalnej masie całkowitej 2.5 t – 3.5t. jak np. na ul. Pod Blankami, Jana Kazimierza, co spowoduje zwiększone możliwości prowadzenia dostaw przez pojazdy dostawcze.
  • na ul. Przyrzecze zostaną wyznaczone również dwa nowe stanowiska dla osób niepełnosprawnych, które uzupełnią już wprowadzone na ulicach Mostowej czy ul. Pod Blankami.

Planowane zmiany zostaną wprowadzone wiosną bieżącego roku. Mają charakter optymalizacyjny i nie zmienią ogólnych zasad ruchu wprowadzonych w roku ubiegłym. Wraz z rewitalizacją tej części miasta została ona zarezerwowana przede wszystkim dla pieszych i rowerzystów. Z myślą o tych uczestnikach ruchu zmieniliśmy nawierzchnie, poszerzyliśmy chodniki, powstały wygodne deptaki. Wprowadzone rozwiązania ułatwiły też ustawianie letnich i zimowych ogródków, elementów małej architektury i zieleni.