Twórcy 26 projektów artystycznych i kulturalnych otrzymali od miasta stypendia w I edycji tegorocznego konkursu stypendialnego. Dziś, 16 stycznia w Miejskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie z laureatami.


W I edycji konkursu stypendialnego indywidualni twórcy i animatorzy kultury ubiegali się o środki finansowe na realizację 78  projektów. Komisja stypendialna w składzie: dr Marek Chamot, prof. WSG, Szymon Róg, radny Rady Miasta Bydgoszczy, Patrycja Jankowska, przedstawicielka Obywatelskiej Rady Kultury i Magdalena Zdończyk, dyrektorka Biura Kultury Bydgoskiej zdecydowała o dofinansowaniu 26 projektów. Komisja rozpatrując złożone wnioski kieruje się następującymi kryteriami:
•    znaczeniem przedsięwzięcia dla społeczności lokalnej
•    walorami promocyjnymi
•    zasięgiem oddziaływania
•    oryginalnością pomysłu
•    dotychczasowymi osiągnięciami artysty
•    racjonalnością kalkulacji kosztów
•    trwałością rezultatu
•    wzbogaceniem oferty kulturalnej miasta.


Pierwszą grupę stypendystów stanowią projekty muzyczne. W tej grupie znalazło się 7 bardzo różnorodnych stylistycznie przedsięwzięć:

 1. Wojciech Jachna Postprodukcja multimedialna wydawnictwa „Wojciech Jachna Squad” - 3 000 zł
 2. Leszek Goldyszewicz Nagranie i wydanie płyty zespołu Wed Vuh - 4 000 zł
 3. Grzegorz Pleszyński ODWAŻNI Z BOJAŹLIWYCH SZEREGÓW/ BRAVE WITH TIMID RANKS – przygotowanie wersji elektronicznej albumu z muzyką - 4 000 zł
 4. Elżbieta Izdebska #EarlyMusicDay – Międzynarodowy Dzień Muzyki Dawnej w Bydgoszczy - 4 000 zł
 5. Marcin Gumiela Skomponowanie utworu fortepianowego „Sempre nella memoria di Marianna II” na cztery ręce oraz realizacja nagrania audio-video - 4 000 zł
 6. Jakub Ziołek Wydanie albumu muzycznego duetu Jakub Ziołek/Krzysztof  Ostrowski - 4 000 zł
 7. Adam Kempa Nagranie i wydanie albumu muzycznego „Unpublished/Undisclosed” zespołu Godot - 4 000 zł

Kolejna grupa to stypendia dotyczące realizacji projektów wydawniczych (10 propozycji):

 

 1. Wiesław Trzeciakowski Śladami Novalisa. Biografia i analizy literackie - 4 500 zł
 2. Jerzy Puzowski „Bydgoszcz stolicą kolejowych rozrachunków zagranicznych –w 100-lecie powrotu Miasta do macierzy” - 4 500 zł
 3. Krzysztof Drozdowski Przygotowanie i publikacja książki pt. „Zrzucić kajdany. Bydgoski świt wolności w styczniu 1920 roku” - 4 500 zł
 4. Agnieszka Buzalska Wydanie almanachu kawiarni literackiej "Modraczek", zawierającego utwory literatów, którzy wystąpili od stycznia 2016 r. do grudnia 2019 r. - 4 500 zł
 5. Michał Damazyn „Bydgoszczan Portret Własny” tom 6 – przygotowanie i publikacja książki - 4 500 zł
 6. Wojciech Banach Wydanie książki poetyckiej pt. „Warkocz” - 4 500 zł
 7. Magdalena Wolska  Jubileuszowe wydanie publikacji z okazji 30-lecia działalności Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Bydgoszcz oraz 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej wraz z promocją publikacji - 4 000 zł
 8. Dariusz Tomasz Lebioda Publikacja zbioru wierszy pt. „Pocztówka z Puri”-  4 500 zł
 9. Radosław Michna Wydanie książki pt. „Pruskie szkolnictwo średnie w Bydgoszczy w latach 1815-1920” - 4 500 zł
 10. Michał Tabaczyński Promocja książki „Pokolenie wyżu depresyjnego. Biografia” - 4 500 zł

Stypendia w zakresie sztuk wizualnych, edukacji artystycznej oraz animacji kulturowej otrzymało 9 projektów:

 1. Łukasz Maklakiewicz Archeologia Fotografii Bydgoskiej – Stanisław Pac-Pomarnacki - 4 000 zł
 2. Sebastian Rogowski Realizacja projektu pt. „Dyskomfort” - 3 500 zł
 3. Dariusz Gackowski Wystawa fotograficzna „Geometria Miasta – Bydgoszcz” - 4 500 zł
 4. Adam Juszkiewicz Kunszt wartości - 4 000 zł
 5. Edyta Jascheck-Wyporkiewicz „Śladami Jerzego Riegla” w 10 rocznicę Grupy Fotograficznej GMK Bydgoszcz - 3 000 zł
 6. Michał Gerszewski Wystawa fotograficzna „Bydgoszcz różnorodna” - 3 000 zł
 7. Anna Niestatek POSTACADEMISM II – przygotowanie i realizacja wystawy - 4 000 zł
 8. Jarosław Majewski Wystawa fotografii „Portret preparowany”- 4 500 zł
 9. Katarzyna Małkiewicz SZUM – wystawa sztuki miejskiej/Urban art. Exhibition - 3 000 zł

Warto wiedzieć:
Stypendia przyznawane są od siedmiu lat tj. od 2012 roku w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy. W latach 2012-2019 z tej formy wsparcia z budżetu Miasta dofinansowano 846 projektów zrealizowanych przez 785 indywidualnych twórców i animatorów kultury.

Stypendia mogą być przyznawane osobom indywidualnym lub grupie osób na konkretne przedsięwzięcia, projekty artystyczne i twórcze odbywające się
na terenie kraju lub poza jego granicami. Stypendia przyznawane są w kwocie do 6000 złotych na projekty realizowane w Polsce lub do 15 000 złotych na projekty realizowane za granicą.   

Corocznie, od 2015 w budżecie Miasta na projekty stypendialne przeznaczana jest kwota 510 000 złotych, po 170 000 złotych na każdą edycję.

Początkowo, w latach 2012-2013 była to kwota 300 000 złotych, w roku 2014 zwiększono ją do 390 000 złotych, a od 2015 roku - 510 000 złotych. W roku 2020 to kwota 310 000. Łącznie na wsparcie projektów stypendialnych w latach 2012-2018 wydano z budżetu Miasta 3.020 988  zł złotych.