Monika Gosz z Zespołu Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii z Komisariatu Policji Bydgoszcz -Szwederowo przeprowadziła zajęcia z uczniami Szkoły Podstawowej nr 61mieszczącej się przy ul. Kruczej 5 w Bydgoszczy. Na spotkaniu poruszono tematy "Odpowiedzialności prawnej nieletnich" oraz "Profilaktyki uzależnień- narkotyki, dopalacze, inne środki odurzające".

Prowadząca szczególną uwagę skupiła na przedstawieniu uczniom przepisów Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Ważnym zagadnieniem było także wyjaśnienie pojęcia demoralizacji oraz omówienie najczęściej popełnianych przez młodzież czynów karalnych.

Druga część spotkania poświęcona została środkom odurzającym. Poruszono kwestie dotyczące szkodliwości zażywania narkotyków. Dużo uwagi poświęcono zagrożeniom ze strony dopalaczy, gdyż hasło "Dopalacze kradną życie" jest cały czas aktualne. W związku z prowadzoną kampanią o charakterze edukacyjno-profilaktycznym pt. "Narkotyki i dopalacze zabijają", której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” wyświetlony został spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego.

Spotkania z młodzieżą mają na celu uświadomienie nastolatkom, że ich obecne wybory, zachowania, decyzje mogą skutkować na ich dalsze życie.

Autor: kom. Przemysław Słomski
Publikacja: kom. Przemysław Słomski