Stowarzyszenie Inicjatyw i Integracji w Białych Błotach  zorganizowało 27 września 2019 r. zadania dofinansowane ze środków Powiatu Bydgoskiego pn. "Białobłockim szlakiem - gra terenowa".  Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane w Nadleśnictwe Bydgoszcz w Białych Błotach i udział w nim wzięły osoby niepełnosprawne zamieszkujące teren Gminy Białe Błota . Na zajęciach rozwijano umiejętności sportowe, promowano korzystne dla zdrowia formy spędzania czasu wolnego, rozwijano funkcje poznawcze, orientacji w przestrzeni oraz zaradności życiowej.

[inf. E.Szopińska]