Od dziś (16 lipca) ruch pojazdów na rozbudowywanej ulicy Grunwaldzkiej na Czyżkówku przełożony został na nową część mostu nad Flisem. Pozwoli to przebudować południową część konstrukcji mostowej, na której zmieszczą się również chodniki i droga rowerowa.


Na tym etapie prac zawężono również część jezdni pomiędzy ulicą Koronowska i mostem. Umożliwi to dokończenie prac przy północnej jezdni oraz drodze serwisowej. Na tym etapie prac zapewnione jest połączenie z ulicą Flisacką. Po zakończeniu prac na północnej jezdni po wakacjach wykonawca przeniesie główny ciężar prac na południową część jezdni.

Z końcem ubiegłego tygodnia przywrócony został natomiast ruch na połaczeniu ul. Przejście z ul. Grunwaldzką.

Dzięki rozbudowie ul. Grunwaldzkiej wygodnie dojedziemy do trasy ekspresowej S5, w godzinach szczytu nie będą tworzyć się zatory, autobusy w stronę centrum pojadą wydzielonym buspasem, a rowerzyści zyskają bezpieczną drogę rowerową. Nowa dwujezdniowa ulica zapewni nie tylko bezpieczne i szybkie połączenie z trasą ekspresową S5. To również duże udogodnienie dla mieszkańców Osowej Góry.

Modernizacja ul. Grunwaldzkiej obok rozbudowy ul. Kujawskiej, budowy II etapu Trasy Uniwersyteckiej i przygotowywanej budowy nowych mostów na Brdzie to największe przedsięwzięcia drogowe na najbliższe lata. Na wszystkie te  inwestycje  miasto pozyskało wysokie  dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej w liczbach:

  • Koszt prac budowlanych  – 75,8 mln zł
  • Długość modernizowanego  odcinka – 4,55 km
  • Długość buspasa – 2,95 km
  • Długość dróg rowerowych – 4,95 km
  • Powierzchnia chodników 14840 m2