VII Turniej Gmin Powiatu Bydgoskiego Sołtysiada „W Bajkowej Krainie" odbyła się w Pieczyskach w dniu 13 lipca. Wszystkie gminy Powiatu Bydgoskiego: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski rywalizowały o puchar Starosty Bydgoskiego.

Turniej rozpoczął się przemarszem ulicami Pieczysk, prowadzonym przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą Kujawia działającą przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie i powitaniem wszystkich uczestników przez prowadzących wydarzenie: Magdalenę Tabasz z Referatu Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Koronowie i Artura Kopra – Radnego Rady Miejskiej w Koronowie i sołtysa sołectwa Witoldowo.

Uczestnicy zbierali punkty w 9 konkurencjach: prezentacja gminy na scenie, dżdżownica, tor przeszkód, siatkówka plażowa, tor przeszkód, tratwa, precyzyjna gazeta, wędkarstwo, babki z piasku. Nad przebiegiem konkurencji czuwali sędziowie: Filip Skory, Paulina Kontna i Damian Małkowski. Prezentację gmin oceniało jury - przedstawiciele każdej gminy, z przewodniczącym Wicestarostą Bydgoskim Zbigniewem Łuczakiem na czele.

Gmina Koronowo obroniła tytuł z poprzedniego roku i ponownie okazała się najlepsza spośród wszystkich drużyn i zajęła pierwsze miejsce! Drugie miejsce zdobyła gmina Solec Kujawski, trzecie różnica jednego punktu zajęła gmina Białe Błota. Czwarte miejsce zdobyła gmina Osielsko, piąte Dobrcz (reprezentowane przez sołectwo Suponin), szóste Sicienko, siódme Dąbrowa Chełmińska, ósme Nowa Wieś Wielka.

Wszyscy reprezentanci gmin otrzymali upominki – bidony przekazane przez Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz oraz medale pamiątkowe. Drużyny otrzymały dyplomy, puchary i zestawy z gadżetami przekazanymi przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy oraz Urząd Miejski w Koronowie.

 
Zdjecia: Rafał Gibas, Referat Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Koronowie