W ramach realizacji projektu „Moja przyszłość” uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych, które odbyły się w Collegium Medicum w Bydgoszczy. 

Celem zajęć było podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych z zakresu nauk przyrodniczych i chemicznych, przede wszystkim umiejętności wyciągania wniosków na podstawie wyników samodzielnie wykonanych doświadczeń, krytycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów. W zajęciach wzięło udział 20 uczniów podzielonych na dwie grupy.

Uczniowie oznaczali jony sodu, potasu wapnia i magnezu w wodzie oraz produktach farmaceutycznych, poznali budowę morfologiczną roślin olejkowych, dokonywali oceny kwasowości leków, wykrywali cukry, aminokwasy i białka, a także odnajdywali pod mikroskopem organelle komórkowe. Wszystkie ćwiczenia wykonywane były pod czujnym okiem pracowników Collegium Medium UMK w Bydgoszczy. Bezpieczny wyjazd zapewnili opiekunowie z liceum.

Zajęcia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

(zdj. powierzone)