Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bydgoszcz

W Zespole Szkół Chemicznych w Bydgoszczy dr Agnieszka Strahl z Wydziału Prewencji bydgoskiej komendy rozmawiała z uczniami na temat zachowań agresywnych i autoagresywnych.

Zjawisko autoagresji, jakkolwiek przyjmuje rozmaite formy, jest problemem społecznym coraz częściej dotykającym młodzież w różnych przedziałach wiekowych. Charakter zachowań noszących znamiona samouszkodzeń stanowi poważny problem ze względu na ryzyko związane z powstaniem nierzadko głębokich szkód dla zdrowia u dokonujących je osób.

Szkodliwość dokonywanych samouszkodzeń przybiera na znaczeniu, gdy weźmie się pod uwagę doniesienia o tym, iż kilkuprocentowy odsetek osób dokonujących samookaleczeń popełnia w końcu samobójstwo.

Czynienie wysiłków podejmowanych przez Profilaktyków Policyjnych w stronę przeciwdziałania autoagresji wśród uczniów staje się zatem jedyną drogą umożliwiającą przeciwdziałanie tym zachowaniom.

Autor: Agnieszka Strahl/ Wydział Prewencji KMP w Bydgoszczy
Publikacja: podkom. Lidia Kowalska