Przedstawiciele Komisariatu Policji Bydgoszcz-Fordon przeprowadzili akcje profilaktyczną dotyczącą bezpieczeństwa w okresie wakacji. Podczas spotkań z młodzieżą Zespołu Szkół nr 28 w Bydgoszczy przy ul. Kromera omawiano zachowania ryzykowne najczęściej podejmowane właśnie w okresie wakacyjnym.

Narzędziem i punktem wyjścia do rozmowy na temat zagrożeń związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych posłużył spot filmowy kampanii o charakterze edukacyjno-profilaktycznym pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Nie zabrakło również okazji do rozmów o szkodliwości papierosów czy podejmowaniu znajomości przez internet. Prowadzący spotkanie przestrzegali przed procederem handlu dziećmi oraz zachowaniami przemocowymi i tzw. „falą” podczas wyjazdów kolonijnych czy obozów sportowych.  

Spotkanie zorganizowano przy współudziale przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Bydgoszczy. W akcji uczestniczyło 7 klas gimnazjalnych oraz 4 klasy VIII.

Autor: Agata Pamuła ZPSNiP KP Bydgoszcz-Fordon
Publikacja: kom. Przemysław Słomski