Chcemy by bydgoszczanie i turyści korzystali z przyjaznej i nowoczesnej przestrzeni w sercu miasta. W poniedziałek (20 maja) kończą się konsultacje społeczne w sprawie ograniczenia ruchu w okolicy Starego Rynku. Każdy kto chce zgłosić swoje uwagi może to zrobić już tylko dzisiaj na stronie www.bydgoszcz.pl/StaryRynek.


Jakie zmiany w ruchu rekomendujemy?
Przede wszystkim proponujemy całkowite wyłączenie ruchu samochodowego na Starym Rynku i na ul. Mostowej, fragmencie ul. Krętej, Magdzińskiego, Jana Kazimierza, Zaułek, fragmencie ul. Długiej, Batorego, Niedźwiedzia i Ku Młynom. Ograniczenia w ruchu (z wyłączeniem pojazdów dojeżdżających do posesji) obowiązywałyby także w strefie zamieszkania: na ul. Jezuickiej, fragmencie ul. Długiej, Ku Młynom, Przyrzeczu, Farnej, Malczewskiego i Grodzkiej.
W okolicach Starego Rynku będzie można poruszać się z ograniczoną do 30 km/h prędkością: fragmentem ul. Grodzkiej (od strony Rybiego Rynku), Podwale, Magdzińskiego, Pod Blankami, Trybunalską oraz na Wełnianym Rynku i na moście Staromiejskim. Pozostałe ulice stanowić będą strefę zamieszkania z ograniczeniem prędkości do 20 km/h.


Wypełnij ankietę – ostatni dzień konsultacji
Do wypełnienia ankiety zachęcamy szczególnie właścicieli lokali i sklepów w okolicy Starego Rynku i mieszkańców tego obszaru. Ankietę można wypełnić na stronie www.bydgoszcz.pl/StaryRynek

Płyta Starego Rynku z dnia na dzień pięknieje
Kończą się główne prace budowlane przy rewitalizacji Starego Rynku. Teraz wykonawca skupia się na małej architekturze i robotach wykończeniowych.  W wyniku konkursu architektonicznego na płycie Rynku montujemy specjalnie zaprojektowane ławki i kwietniki, które kojarzą tradycję historyczną ze współczesną lekką formą, syntetyzując znany motyw bydgoskich spichrzy. By w pełni nadać funkcjonalność nowej przestrzeni zamontujemy także kilkanaście krzeseł miejskich, które będą odpowiadać stylistyce ławek, a różnić się będą oparciem. Stary Rynek odzyska elegancki wygląd godny salonu miasta. W najbliższym czasie osadzane będą też jednolite parasole, w kolorze ecru. Trwają aktualnie uzgodnienia Plastyka Miejskiego z lokalnymi przedsiębiorcami w sprawie wyglądu letnich ogródków. Będą one bogate w żywe kwiaty i ażurowe ogrodzenia, podświetlona zostanie także zieleń. Zgodnie z uwagami bydgoszczan oprócz roślin w donicach i kwietnikach zasadzone zostaną też dwa dorodne drzewa na wysokości biblioteki oraz wlotu ul. Mostowej.