Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bydgoszcz
Rozpoczął się remont kolejnego wiekowego budynku na Nowym Rynku. Kamienica z numerem 1 zyska odświeżoną elewację. Kończy się też przebudowa parkingów. Nowy budynek sądu uzupełnił natomiast zabudowę południowej pierzei.


Nowy Rynek został wytyczony w 1835 roku. Początkowo w tym miejscu odbywały się między innymi targi zwierząt gospodarskich. Później plac stał się też miejscem wojskowych i harcerskich parad.

Najcenniejszym budynkiem jest gmach Sądu Okręgowego zamykający częściowo wschodnią pierzeję. Wzniesiono go w latach 1903-06.  Elewację odrestaurowano w ostatnich latach. Część zabudowy Nowego Rynku pochodzi natomiast z połowy XIX wieku. Wśród nich jest okazała, klasyczna kamienica z numerem 1. Wzniesiona została w 1863 roku. Środkowa, wyższa część, liczy 3 kondygnacje. Budynek posiada klasyczne zdobienia w postaci boniowania, pilastrów, gzymsów, naczółków. Obecnie rozpoczął się remont jego elewacji. Dzięki temu północna pierzeja Nowego Rynku będzie prezentować się wyjątkowo schludnie.

W tym roku rozpoczną się również prace w zabytkowym  budynku cerkwi pod numerem 5 ( na zapleczu działki). Z wykorzystaniem miejskiej dotacji konserwatorskiej prowadzone będą roboty przy izolacjach i naprawcze. Koszt pierwszego etapu prac jest szacowany na około 570 tysięcy zł.

Wkrótce gotowy będzie natomiast nowy budynek sądu uzupełniający zabudowę północnej pierzei. To 4-kondygnacyjny gmach z podziemnym parkingiem na 2 kondygnacjach. W środku urządzane zostaną  sale sądowe wraz z przyległymi pomieszczeniami dla świadków i do narad, pomieszczenia administracji sądowej, pomieszczenia biurowe do pracy, węzły higieniczno-sanitarne i socjalne. Inwestycja kosztuje ponad 17 mln zł.

Zmienia się również centralna część placu. Wraz z budową buspasa modernizowane  są parkingi dla samochodów oraz przystanek autobusowy w kierunku ronda Bernardyńskiego. To zadanie kosztuje 3,5 mln zł.  W poprzednich latach przebudowano natomiast zatokę i chodniki po południowej stronie rynku.