Wczoraj (13.03.2019) na zaproszenie pedagog szkoły oraz w ramach akcji „Dzielnicowy bliżej nas” dzielnicowa sierż. Magdalena Zeman z komisariatu w Białych Błotach odwiedziła Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach. Celem spotkania było przeprowadzenie spotkań z rodzicami uczniów klas 4 i 5 na temat odpowiedzialności karnej za popełnione czyny osób nieletnich oraz przejawy demoralizacji.

Funkcjonariuszka zapoznała rodziców z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich, dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Omówiła pojęcia: nieletni, demoralizacja, czyn karalny. Szczególną uwagę zwróciła na konsekwencje prawne w przypadku objawów demoralizacji oraz popełnienia czynów karalnych.

Dzielnicowa uświadomiła zebranym, że błędy popełnione w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu. Omówiła konsekwencje popełniania czynów zabronionych i przestępstw takich jak: kradzież, rozbój, włamanie, pobicie, posiadanie i handel narkotykami. Wyjaśniła również zjawisko „hejtingu” oraz „sekstingu”.

Po przeprowadzonych spotkaniach policjantka pełniła dyżur, na którym zainteresowani rodzice mogli porozmawiać na osobności odnośnie wybranego problemu.

Autor: sierż. Magdalena Zeman/ KP Białe Błota
Publikacja: podkom. Lidia Kowalska